28
Вер

Основні теми інтерв’ю по тайм-кодами:

01:00 Про вибо­ри в Німеччині

02:30 Про кон­трак­ті Угорщини з Газпромом щодо поста­чан­ня газу в обхід України

06:50 Про влас­ний видо­бу­ток газу

08:40 Про ситу­а­цію в Нафтогазі

11:20 Про рей­дер­ство України та зов­ніш­нє управління

13:35 Про фор­му­ван­ня судів

16:20 Про зов­ніш­ньо­політич­ний курс України

17:25 Про пере­могу Усика

19:01 Про федералізацію

26:05 Про май­бут­ню зиму та опа­лю­валь­ний сезон

28:03 Про бороть­бу з олігархами

33:18 Про чер­воні лінії Путіна

38:52 Про вибу­хи на війсь­ко­вих скла­дах та ринок зброї

42:34 Про закон 5600 та зміні оподаткування

49:36 Бліц

Попередній матеріал

Наступний матеріал