01
Гру

Шановні друзі, пар­тій­ці, одно­дум­ці, каран­тин­ні захо­ди обме­жи­ли мож­ливість про­во­ди­ти масо­ві зустрічі, прий­о­ми та зустрі­ча­ти­ся з вами осо­би­сто. Але нам важ­ли­во мати з вами постій­ний зв’язок!

Звернення, інфор­ма­цію про про­бле­ми ваших регіонів та про­по­зи­ції про спів­пра­цю ви може­те зали­ши­ти у теле­фон­но­му режимі.

Контакти:

096–325-09–90

073–325-09–90

099–325-09–90

Графік робо­ти: понеділок-п’ятниця з 09.00 до 17.00.

Команда НАШИХ на зв’язку!