11
Сер

Лідер політич­ної пар­тії «НАШІ» Євгеній Мураєв у ток-шоу «Марафон» на теле­ка­налі «НАШ».

Основними тема­ми ефі­ру ста­ли резуль­та­ти зов­ніш­ньої політи­ки Володимира Зеленського за час каден­ції та дис­кри­мі­на­цій­на політи­ка україні­за­ції, яку обра­ла «зеле­на вла­да». А також, пер­спек­ти­ви політич­ної осені в Україні.

Дивіться теми ефі­ру по тайм-кодами.

І під­пи­суй­тесь на YouTube-канал Євгенія Мураєва, щоб не про­пу­сти­ти сві­жі ефіри політика.

Теми ефі­ру:

 00:00 Про скан­дал з українсь­кою олім­пійсь­кою чем­піон­кою Магучіх

13:30 Як вирі­ши­ти про­бле­му російсь­кої мови в Україні?

19:00 Про прес-конференцію Лукашенко

26:00 Лукашенко погро­жує Україні?

31:10 Хто буде піс­ля Лукашенко?

39:00 Про Північний потік‑2

43:20 Про тран­зит газу через Україну

51:30 Що чекає Україну восени?