23
Чер

Голова політра­ди політич­ної пар­тії «НАШІ» про­ко­мен­ту­вав події нав­ко­ло пам’ят­них дат в Україні та спро­би пере­пи­са­ти історію нашої країни.

«Є наші дати, які ми не може­мо пере­пи­су­ва­ти, по-іншому інтер­пре­ту­ва­ти і 22 черв­ня — один з таких днів. Він особ­ли­вий, прой­ня­тий особ­ли­вим тра­гіз­мом. 80 років тому на нашу зем­лю напа­ли німецько-фашистські загарб­ни­ки та наші бать­ки зіткну­ли­ся з цим під­ступ­ним воро­гом, який зни­щу­вав все на своє­му шля­ху, воро­гом перед яким наші пред­ки не схи­ли­ли­ся. І я не можу зро­зу­міти пози­цію дію­чої і попе­ред­ньої вла­ди, які нама­га­ли­ся роз­він­ча­ти, згла­ди­ти та при­мен­ши­ти зна­чи­мість цих подій», — заявив голо­ва політра­ди політич­ної пар­тії« НАШІ »Олександр Долженков в ефірі теле­ка­на­лу «НАШ» 22 черв­ня 2021 року.

Детальніше дивіть­ся у відео­сю­жеті за посиланням: