17
Чер

В ефірі теле­ка­на­лу «НАШ» Євгеній Мураєв дав оцін­ку домо­в­ле­но­стям по Донбасу.

«Ніяк наша вла­да не може зро­зу­міти одну річ: мож­на дати хоч 33 варіан­та «кла­стерів» по Донбасу, але буде все одно 13 пунк­тів Мінських угод. Тому що з цим зго­ден весь світ і це затвер­дже­ний між­на­род­ний доку­мент та Росія вже по-іншому не буде дія­ти. Проте 7 років наша вла­да з цим носить­ся. Нам пояс­ню­ють, що далі вій­на або так як напи­са­но в мінсь­ких уго­дах», — під­крес­лив Євген Мураєв.

Детальніше у відео: https://www.youtube.com/watch?v=_voS-3zz_nQ&t=8s