23
Сер

Лідер пар­тії “НАШІ” Євгеній Мураєв заявив, що на мітинг теле­ка­на­лу “НАШ” про­ти трьох десят­ків жур­налістів виве­ли цілу роту правоохоронців.

Про це політик роз­по­вів в ефірі теле­ка­на­лу НАШ.

“Якщо це зараз сто­суєть­ся засобів масо­вої інфор­ма­ції, і нам сьо­год­ні обме­жи­ли пра­во пере­мі­ща­ти­ся по своїй країні… Зверніть ува­гу, про­ти трьох десят­ків жур­налістів виве­ли роту націо­наль­ної гвар­дії. Завтра це буде сто­су­ва­ти­ся кож­но­го гро­ма­дя­ни­на”, — ска­зав лідер пар­тії “НАШІ”.

Відзначимо, що кия­ни на само­ка­тах можуть спо­кій­но пере­мі­ща­ти­ся вздо­вж пар­ку. Водночас наших жур­налістів не пропускають.

В  Києві про­хо­дить акція теле­ка­на­лу «НАШ» через систе­ма­тичне тис­ку Нацради з питань теле- і радіо­мо­в­лен­ня. Колектив кана­лу має намір звер­ну­ти­ся до пред­став­ни­ків країн, які беруть участь саміті Кримської плат­фор­ми, через тиск на сво­бо­ду сло­ва в Україні.

Дивитися повне відео про­те­сту мож­на за посиланням: