13
Лис

«Загальний держ­борг краї­ни ста­но­вить 2,4 трильй­о­на гри­вень – це біль­ше двох річ­них бюд­жетів України. Із цим потріб­но щось роби­ти — наво­ди­ти лад, роз­ви­ва­ти еко­но­міку, поз­бав­ля­ти її залеж­но­сті та витя­гу­ва­ти з бор­го­вої ями», — про це в ефірі теле­ка­на­лу НАШ заявив Євгеній Мураєв.

Весь ефір мож­на пере­гля­ну­ти за посиланням:

Всі теми ефі­ру, що встиг­ли обговорити:

– Міграційна кри­за на кор­доні Польщі та Білорусі;

 – Україна поси­лює кор­дон та спря­мо­вує додат­ко­во 8,5 тисяч військових;

– Прем’єр Польщі заявив, що мігран­ти з Білорусі можуть виру­ши­ти до українсь­ких кордонів;

– Опалювальний сезон: які циф­ри україн­ці поба­чать у платіжках?;

– Нестача вугіл­ля: чи вар­то україн­цям готу­ва­тись до від­клю­чень електрики?;

– Другий тиждень поспіль ЗМІ на заході пишуть про пере­ки­дан­ня військ РФ до України;

– У Чорному морі від­бу­ли­ся нав­чан­ня НАТО;

– У МЗС України закли­ка­ли США та НАТО до поси­ле­ної при­сут­но­сті та співпраці;

– США та Україна укла­ли нову Хартію про стра­те­гічне партнерство.