04
Січ

У вели­ко­му новоріч­но­му інтерв’ю голо­ва політра­ди політич­ної пар­тії НАШІ Олександр Долженков без купюр роз­по­вів про те, до чого готу­ва­ти­ся наступ­но­го року, яки­ми були резуль­та­ти реформ мину­ло­го року та що необ­хід­но змі­ни­ти в країні в 2022-му році.

Теми екс­клю­зив­но­го інтерв’ю за тайм-кодами:

00:00 Досягнення 2021 року

05:00 Традиції свят­ку­ван­ня Нового року та Різдва

17:00 Про ринок неру­хо­мо­сті в Україні

31:00 Медична систе­ма України

37:00 Питання рів­ня заробіт­ної плати

41:00 Фінансування політич­них пар­тій України

47:00 Нова Конституція 

59:00 Прочитані кни­ги та вір­ші від Долженкова

Попередній матеріал