09
Кві

Рейтинг «НАШИХ» зростає, рівень підтримки Євгенія Мураєва – 4,6%

Згідно з резуль­та­та­ми опи­ту­ван­ня соціо­ло­гіч­ної групи «Рейтинг» за політич­ну пар­тію «НАШІ» на май­бут­ніх пар­ла­ментсь­ких вибо­рах гото­ві про­го­ло­су­ва­ти 3,5% вибор­ців, які визна­чи­ли­ся, що візь­муть участь у 

18
Сер

Загальні збори Дніпропетровської регіональної організації Політичної партії «НАШІ»

Дніпропетровська регіо­наль­на органі­за­ція Політичної пар­тії «Наші» пові­дом­ляє, що о 10 год. 30 хв. 20 верес­ня 2020 року за адре­сою: м.Дніпро, вул. Артеківська, буд. 12, кв. 

16
Сер

Конференція Одеської регіональної організації Політичної партії «НАШІ»

Одеська регіо­наль­на органі­за­ція Політичної пар­тії «Наші» пові­дом­ляє, що о 17 год. 00 хв. 17 верес­ня 2020 року в нежит­ло­во­му при­мі­щен­ні будин­ку №12 по вули­ці Приморській,