10
Жов

НАШІ в Кривому Розі!

Кривий Ріг зустрів коман­ду про­ек­ту «Тут наша зем­ля» осін­ньою пого­дою, три­вож­ним очіку­ван­ням опа­лю­валь­но­го сезо­ну, але дуже щири­ми очи­ма людей! Ми встиг­ли бага­то — відві­да­ти істо­рич­ний музей, 

06
Жов

Лідер НАШИХ прокоментував офшорний скандал Зеленського

«По-перше, необ­хід­но детальне роз­слі­ду­ван­ня та досто­вір­ні дані. Але вва­жа­ти, що це зро­бить Генпрокурор, яко­го при­зна­чає Зеленський, голо­ва ДБР або СБУ, який сам є фігу­ран­том цього 

05
Жов

Євгеній Мураєв: «Почну говорити українською, коли закінчиться переслідування російськомовних»

Про це в ефірі про­ек­ту «Час с Головановим» заявив лідер НАШИХ Євгеній Мураєв. За сло­ва­ми політи­ка, він без про­блем спіл­куєть­ся українсь­кою мовою, з тими людьми, 

03
Жов

«Тут наша земля»: Ми в Херсоні!

Херсонська область ста­ла п’я­тим пунк­том нашо­го вели­ко­го туру «Тут наша зем­ля»! Ми поба­чи­ли та пока­за­ли всій країні, яке потужне місто Херсон! Його пра­цьо­ви­тих людей, його величезний 

26
Вер

«Тут наша земля»: НАШІ в Ізмаїлі!

В рам­ках про­ек­ту «Тут наша зем­ля», коман­да НАШИХ відві­да­ла неофі­цій­ну сто­ли­цю Бессарабії — місто Ізмаїл. «В Ізмаїлі живе понад 35 націо­наль­но­стей та в них немає 

20
Вер

«Тут наша земля»: НАШІ в Умані

Голова політра­ди пар­тії «НАШІ» Олександр Долженков, в рам­ках про­ек­ту «Тут наша зем­ля», відві­дав Умань. «Низькі пен­сії, дорож­не­ча кому­наль­них послуг, робочі міс­ця, ремонт доріг — ці проблеми 

05
Вер

Стартував проект «Тут наша земля»

Лідер «НАШИХ» Євгеній Мураєв роз­по­чав поїзд­ку міста­ми України з обго­во­рен­ням нової фор­му­ли краї­ни. Проект «Тут наша зем­ля» стар­ту­вав у Змієві Харківської області. «Проблеми в Змієві