14
Лис

Проект «Тут наша земля» триває – команда НАШИХ відвідала Кропивницький!

Гарне місто з бага­тою історією, над­зви­чай­ною архі­тек­ту­рою та вели­чез­ним тури­стич­ним потен­ціа­лом. Ми поба­чи­ли леген­дар­ну Кіровоградську колек­цію скіф­сь­кої скульп­ту­ри, побу­ва­ли у заповіднику-музеї Карпенка-Карого та ака­де­міч­но­му музично-драматичному 

13
Лис

Євгеній Мураєв: «Кожен українець винен 2 тисячі доларів за кредитами, які набрала влада»!

«Загальний держ­борг краї­ни ста­но­вить 2,4 трильй­о­на гри­вень – це біль­ше двох річ­них бюд­жетів України. Із цим потріб­но щось роби­ти — наво­ди­ти лад, роз­ви­ва­ти еко­но­міку, позбавляти 

31
Жов

Заява політичної партії «НАШІ» за фактом нападу на журналістів у Сумах

У Сумах під час зйо­мок про­ек­ту «Тут наша зем­ля» вчи­не­но напа­ди на жур­налістів теле­ка­на­лу «НАШ». Відкрите пере­слі­ду­ван­ня, за без­діяль­но­сті пра­воохо­рон­них органів, здійс­ни­ли понад 50 осіб 

24
Жов

День зачинених дверей у Сєвєродонецьку!

Сьогодні коман­да про­ек­ту «Тут наша зем­ля» та теле­ка­на­лу «Наш» пра­ц­ю­ва­ли на Луганщині. Але керів­ниц­тво міс­це­вої військово-цивільної адміністра­ції настіль­ки зля­ка­ло­ся нашо­го при­їз­ду, що бук­валь­но закри­ва­ло всі 

10
Жов

НАШІ в Кривому Розі!

Кривий Ріг зустрів коман­ду про­ек­ту «Тут наша зем­ля» осін­ньою пого­дою, три­вож­ним очіку­ван­ням опа­лю­валь­но­го сезо­ну, але дуже щири­ми очи­ма людей! Ми встиг­ли бага­то — відві­да­ти істо­рич­ний музей, 

06
Жов

Лідер НАШИХ прокоментував офшорний скандал Зеленського

«По-перше, необ­хід­но детальне роз­слі­ду­ван­ня та досто­вір­ні дані. Але вва­жа­ти, що це зро­бить Генпрокурор, яко­го при­зна­чає Зеленський, голо­ва ДБР або СБУ, який сам є фігу­ран­том цього 

05
Жов

Євгеній Мураєв: «Почну говорити українською, коли закінчиться переслідування російськомовних»

Про це в ефірі про­ек­ту «Час с Головановим» заявив лідер НАШИХ Євгеній Мураєв. За сло­ва­ми політи­ка, він без про­блем спіл­куєть­ся українсь­кою мовою, з тими людьми,