24
Лип

Олександр Долженков: «Після 2024 року ситуація з газом в Україні буде катастрофічна»

Голова політра­ди «НАШИХ» під­крес­лив, що в осно­ві зов­ніш­ньої політи­ки дер­жа­ви повин­ні бути еко­но­міч­ні інте­ре­си. «Економіка дуже впер­та річ. З Російською Федерацією в нас не тільки 

16
Лип

Лідер «НАШИХ» про узурпацію влади Зеленським, відставку Авакова, злиднях в Україні та про долю Донбасу

Народний депу­тат України VII-VIII скли­кань, лідер пар­тії “НАШІ” Євгеній Мураєв в пря­мо­му ефірі ток-шоу “ВАЖЛІВЕ” з Максом Назаровим і Ангеліною Пичик. Посилання на ефір ниж­че. Основні 

30
Чер

Велике інтерв’ю Євгенія Мураєва Наталі Влащенко на каналі «Україна24»

Лідер політич­ної пар­тії «НАШ» деталь­но про усі «больо­ві точ­ки» для України – май­бут­нє ГТС, Донбас, зов­ніш­ня політи­ка та від­но­си­ни із захо­дом. Дивитися відео  повністю за 

23
Чер

Олександр Долженков: «Цей день – особливо трагічний, але нам намагаються розмазати спільне минуле»

Голова політра­ди політич­ної пар­тії «НАШІ» про­ко­мен­ту­вав події нав­ко­ло пам’ят­них дат в Україні та спро­би пере­пи­са­ти історію нашої краї­ни. «Є наші дати, які ми не можемо 

17
Чер

Голова політради «НАШИХ» Олександр Долженков звернувся з вимогою до Президента

На своїй Facebook-сторінці голо­ва політра­ди політич­ної пар­тії «НАШІ» про­ко­мен­ту­вав резуль­та­ти зустрічі пре­зи­ден­тів США та Російської феде­ра­ції в кон­тексті вре­гу­лю­ван­ня кон­флік­ту на Донбасі. «Безумовно, важ­ливість сьогоднішньої 

17
Чер

Лідер партії прокоментував прес-конференцію Путіна за підсумками зустрічі з Байденом

В ефірі теле­ка­на­лу «НАШ» Євгеній Мураєв дав оцін­ку домо­в­ле­но­стям по Донбасу. «Ніяк наша вла­да не може зро­зу­міти одну річ: мож­на дати хоч 33 варіан­та «кла­стерів»